دشمن اصلی د ر خانه است

با بازخوانی قسمتی از بیان مشکلات توسط سید احمد خمینی فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی، می توان به راحتی فهمید که مشکلات از همان زمان پایان جنگ برملا و مشخص بوده، ولی دست مافیایی قدرت و ظهور قدرت های نظامی و عجین شدنشان با اقتصاد و انحصار قدرت و ثروت، برنامه ای بوده تا جا پای خود را به مرور محکم کنند و محالفان را سرکوب. این سخنان واقعیت امروز حاکمیت است. تظاهرات کارگری و پدیده اختلاس را به گردن آمریکا می اندازند.

مقصر اختلاس و رشوه ما هستیم، نه آمریکا

«ما نباید همه ندانم‌کاری‌ها و مشکلات‌مان را به گردن آمریکا بیندازیم.

از یک طرف آقایان مرتباً مشکلات مملکت را به گردن نیروهای ناشناخته و استکبار موهوم می‌اندازند و مرتباً می‌گویند در محاصره اقتصادی و غیره و ذلک هستیم و از طرف دیگر عده‌ای از رجال می‌گویند ما چیزی نداریم که بخواهیم به آمریکا بفروشیم و احتیاجات خودمان را به نحو احسن از سایر کشورهای اروپایی و ژاپن تأمین کرده و نیازی به آمریکا نداریم.

بنابراین اثر محاصره اقتصادی آمریکا مردود است و به اعتراف خود آقایان تأثیری در حال و روز ما ندارد. در ثانی اگر قرار بود محاصره اقتصادی آمریکا مؤثر باشد تا به حال باید دولت کوبا و ملت کوبا و کشور کوبا با طی چهار دهه گذشته که در محاصره کامل دریایی آمریکا قرار دارد از بیخ و بن مضمحل شده باشد.

یادگار امام این نکته را هم اضافه می‌کند که اگرچه همه مشکلات را نمی‌شود به گردن آمریکا انداخت اما بسیاری از مشکلات ما از آمریکا است و بقیه مشکلات ما هم به گردن تحصیلکرده‌های آمریکا، آمریکاگرایان، معقتدین به لیبرالیسم اقتصادی و خودباخته‌هایی است که به درمان‌های بانک جهانی و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول اعتماد دارند.

سوءمدیریت و بی‌برنامگی و روزمرگی

آیا نابسامانی در توزیع دارو و سرگردان کردن مردم در کوچه پس‌کوچه‌های ناصرخسرو ناشی از شیطنت استکبار جهانی است یا سوءمدیریت در ارگان‌های دارویی کشور؟ بعضی از مشکلات ما در سیاست‌های خارجی ناشی از فشارهای آمریکا است اما در اداره امور داخلی مملکت بیشتر مسائل و مشکلات به سوءمدیریت و بی‌برنامگی و روزمرگی و باری به هر قیمت بودن برمی‌گردد و ما نه تنها نباید گناه ندانم‌کاری‌های خود را به گردن استکبار و این و آن بیندازیم بلکه باید با زیرکی و درایت و هوشیاری مشکلات و مسائل نیز به جوامع آنها منتقل کنیم.”

پی نوشت:

محمد علی نیازی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به دیدار سید حسن خمینی رفت و به او گفته که سعید امامی( معاون وزیر اطلاعات)، مسئولیت قتل پدرش را به عهده است. هر صدای معترضی ولو از دل مسئولین نظام باشد، نتیجه اش، حذف است.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email