دفاع دیرهنگام از امید

عید آمد و عیدآمد “عیدانه فراوان شد تا باد چنین بادا!”
برای جلب اعتماد رعیت به صندوق شامورتی استصخابات، روزی‌نامه اعتماد پدر جناح اصول‌گرا رو در آورد! یعنی پاهاشو از خط غرمز! گذاشت بیرون؟! پدر طرف مقابل گور به گور شد! “عیدانه فراوان شد، تا باد چنین بادا “
تکرارمکررات بس کن!
« الملك يبقى مع الكفر و لايبقى مع الغدر»
بنده به جای “همه تزویر می‌کنند” لسان‌الغيب عرض می‌کنم « همه اغراء به جهل می‌کنند» از مجمع ارباب عمائم تا جامعه ارباب عمائم و از عارف يزدی تا جاهل خراسانی، همه عادت کرده‌اند به اغراء به جهل!
و
البلية‌ اذا عمت‌ طابت!
شرالبلية‌ مايضحك!
پ.ن:
حضرت حق در مصحف شریف در باره فرعون ( و همه کدخدایان فرعون صفت) می‌فرماید: «فاستخف قومه فأطاعوه» گویا لازمه و ضرورت مطاع بودن کدخدا، استخفاف رعایاست ؛ و استخفاف رعیت یعنی دون همت سازی رعیت .

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email