دلخوری هواداران بعضی رد صلاحیت ها…

هواداران برخی از ردصلاحیت شدگان استصخابات پیش رو مانند علی مطهری و محمود صادقی گویا دلخوراند چرا شوربای نگاهبان سلطنت مطلقه این دو بزرگوار را به همراه جمعی دیگر از نمایندگان کارچاق کن و فاسد و مفسد مجلس فعلی رد صلاحیت کرده‌اند؟!
خب ما اگر به جای آقای جنتی بودیم (که به لطف حضرت حق، نیستیم و هرگز هم نخواهیم بود) همه کسانی را که در این شرایط وخیم کشور داوطلب ورود به طويله کارچاق کنی مجلس شوربا شده‌اند رد صلاحیت می‌کردیم!

الآن زمان آن رسیده که همه خیرخواهان ملک و ملت به عنوان اعتراض به این نظام جائر جاهل استعفا دهند؛ نه آن‌که در صف طویل منتظرالصداره و منتظرالوكاله‌ها، به دریوزگی ارباب بی مروت دنیا کمر خم کنند و جبهه (پیشانی) بر زمین کفر و ریا بسایند.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email