دل به دست آر تا کسی باشی!

اعلیحضرتا! این‌که چهل سال پیش در دارالخلافه طهران کسی باورش نمی‌شد که سفارت اسرائیل تبدیل به سفارت فلسطین شود و یا این‌که فلسطینی‌ها تا چندی پیش سلاح‌شان سنگ بوده و حالا موشك نقطه زن؟! دلیل پیشرفت نیست!!
«گركه بر آب روی خسی باشی! گر بر هوا پری مگسی باشی!

دل به دست آر تا کسی باشی! »

پ.ن: آن‌چه بیش از همه موجب نگرانی اهل ایمان است همین عوام‌زدگی قبله عالم است و ظاهرپرستی‌اش! بی تردید، در دوره زعامت مطلقه سی ساله ایشان، به حکم همین عوامیت و ظاهرپرستی، تنها کشور و ملت شیعه (شیعه=اسلام معنوی) جهان، به ورطه انحطاط اسلامشاهی اموی سرنگون شد.
به گونه‌ای که همچون امویان فتوحات ارضی فتح المبین قلمداد می‌شود و فتح اندلس و نماز خواندن در مسجدالاقصی ، پیشرفت؟؟!! باید به خدا پناه برد از شر این وارونگی ارزش‌ها! آیا حسین‌بن علی گونه‌ای هست که علیه این وارونگی، جان شیرین خود را تقدیم حضرت دوست (اسلام معنوی) کند؟!

اهل ایمان است همین عوام‌زدگی قبله عالم است و ظاهرپرستی‌اش! بی تردید، در دوره زعامت مطلقه سی ساله ایشان، به حکم همین عوامیت و ظاهرپرستی، تنها کشور و ملت شیعه (شیعه=اسلام معنوی) جهان، به ورطه انحطاط اسلامشاهی اموی سرنگون شد.
به گونه‌ای که همچون امویان فتوحات ارضی فتح المبین قلمداد می‌شود و فتح اندلس و نماز خواندن در مسجدالاقصی ، پیشرفت؟؟!! باید به خدا پناه برد از شر این وارونگی ارزش‌ها! آیا حسین‌بن علی گونه‌ای هست که علیه این وارونگی، جان شیرین خود را تقدیم حضرت دوست (اسلام معنوی) کند؟!

محمد امجد


Print Friendly, PDF & Email