دورخوانی سناریو!

حسام الدین آشنا در توییتر نوشت: اشتباه نشود آن جلسه نه بازجویی بود و نه مصاحبه بلکه چیزی شبیه دورخوانی سناریو بود.

حسام ناشتا بازجوئی تلویزیونی دیشب یک جوان محکوم به اعدام رو « دورخوانی سناریو! » خواند!

گویا حسام ناشتا متوجه شده یکی از اون «بازداشتی های بعد از این ! » مورد نظر بازجو/خبرگزار ( که متهم اصلی ارسال اخبار به آمد نیوزه) خودشه.« دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره!»

این ⁧‫بازجو خبرگزار سلطان‬⁩ تتمه آبروی سلطان صاحبقران رابربادداد!‏

«شدغلامی که آب جوی آرد/آب جوی آمدوغلام ببرد»‏

به جای این قروقمبیل ها به ⁧‫پدر‬⁩ اجازه می دادیددربیدادگاه ⁧‫فرزند‬⁩ حاضرشده تامگر قدری ازبی آبروئی مطلق تان نزد افکار عمومی کاسته شود.

«چومردراتیره شدروزگار/همه آن کندکش نیایدبه کار»

پ.ن:

س.ا.س( سازمان اطلاعات سه پا) در رقابت با «وزارت اطلاعات و امنیت دولت» زورش نرسید نشت اخبار سری رو از داخل علاج کنه دست به ربایش/فریب «ناشر اخبار» اونهم به اسم ملاقات با آیت الله سیستانی زد یه همچین سربازان بدنام ای داره کدخدای ده ما! « چشم بدش دورباد!»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email