راضی به کل نظام هستی؟

نکته ای که به نظر بعضی از مخاطب ها یک نوع شعارزدگی به حساب بیاید ولی چون من به جد به آن معتقد هستم مایلم آن را بیان کنم. تلقی من این است که راضی بودن به رضای خدا که در ادیان و مذاهب گفته شده به نظر من به معنای راضی بودن به کل نظام هستی است و ما باید به کل نظام هستی رضا داده باشیم.

ببینید زمانی که من با شما شطرنج بازی می کنم درست که حرکت خطایی که می کنم در حرکات بعدی مجبور هستم تاوان خطای خودم را بپردازم اما همین که بازی را ادامه می دهم به این معناست که از خود شطرنج تنفر ندارم و از قواعد بازی شطرنج هم نیز تنفر ندارم فقط ناراحتم که چرا حرکت نادرستی را انجام دادم و کاری کردم که حریف چند حرکت از من جلو افتاد و به چند درجه از من قوی تر شد. ادم باید به اصل بازی شطرنج وقواعد آن رضایت داده باشد ولی البته باید سعی کند در این صحنه خطاها رو کمتر کنه تا بتواند به در حرکات بعدی به طرف مقابل ضربه بزند. ما نباید به هنگامی که در یک صفحه شطرنج شکست میخوریم دست بزنیم و به یکباره کل صفحه شطرنج را به هم بریزیم و دست بزنیم و کل مهره ها را به هم بریزیم و من اعتقادم به گفته خانم سیمون وی این است که راضی به رضای خدا بودن یعنی نظام جهان را پذیرفتن. یعنی در عین حال که کاستی های زیادی را در جهان می بینیم اما در مجموع از جهان خوشحالیم.

سخنرانی مصطفی ملکیان در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز،سال ۱۳۸۱

Print Friendly, PDF & Email