رفراندوم جهت قانون اساسی جدید

از همه خیرخواهان اصلاح طلب (زندان کشیده‌ها و زندان نکشیده‌های نظام مغدس بعد از تقلب ۸۸) استدعا داریم برای آن‌که شعارها و اهداف معترضان به بیراهه کشیده نشود در میان معترضان تحقیر شده ظاهر شوند و پیه بازداشت و زندان و حصر را به تن بمالند. این‌بار شورش، شورش بنزینی نیست که منابع و پرستوهای دور و ور شازده ربع پهلوی مهار تظاهرات را به دست اپوزیسیون قلابی بسپارند تا بتوانند با سکوت و انفعال اصلاح طلبان؛ مردم بی‌پناه را سرکوب و کشتار کنند. بنده به عنوان یک مؤمن شهروند ایرانی مسئولیت مستقیم هر اتفاق ناگواری را که برای معترضان رخ دهد؛ به عهده فرصت سوزی‌های پیاپی اصلاح‌طلبان می‌دانم.
نظام مغدس در حضیض افتضاح و درماندگی و ناکارآمدی و عدم مشروعيت مردمی، توان سرکوب ندارد و جایگزین شدنی است. رهبر مطلق‌العنان و بی کفایت کشور هرچه زودتر با تشکیل یک شورای موقت گذار مقدمات یک رفراندوم جهت قانون اساسی جدید را فراهم کند و قدرت را به رئيس منتخب جمهور بعدی ( طبق قانون اساسی جدید که در آن تفکیک و استقلال قوای سه گانه کشور تضمین شده است ) واگذار کند. بدیهی است این اقدام بخردانه ملی_میهنی موجب محبوبیت ایشان شده و
تاریخ این کهن بوم و بر از این رهبر پرخطا‌، طبیعتا به نیکی یاد خواهد کرد. « إن الحسنات يذهبن السيئات» صدق الله العلى العظيم

Print Friendly, PDF & Email