زبان زرگرى!

محمد امجد:
بنده ، سعى كردم در اين جابجائى شيخ وسيد در قوه غزا، هيچ نگويم و هيچ ننويسم! راستش را بخواهيد اصلا براى بنده خبر مهمى نبود( هرچندبراى#وزوزسيون خبر داغى بود تا مگر با قدرى ناسزاگويي و گزافه گويي به سيدِ دامادِ سيد، داغ دلشان را سبك كنند!) در پاسخ به درخواست دوستان هم عذر مى‌آوردم ؛ مگر ممالك محروسه ، دادگسترى و قوه قضاء دارد كه اياب وذهاب اين و آن مؤثر باشد؟!
آن قبلى كه ننگ دستگاه قضا بود ارتقاء مقام نوكرى و مزدورى يافت و به رياست مجمع_تشخيص_مصالح_سلطان گمارده شد و اين يكى كه يك روز نائب‌التوليه آستان قدس رضوى مى‌شود و ديگر روز كانديداى رياست جيب برى و سومين روز ذيل_دستگاه_غزا ! ؛ لابد بايد اين مقام منيع ذيليت_سلطان را به مثابه سكوى پرشى به سطح بالاى هرم نظام مغدس!( كذا) نگاه كند؟!
بارى هزار جهد بكردم كه زبان در كام و قلم در نيام ولى نشد كه نشد!
بالاخره اين چند خط آرزو انديشى! قبله عالم كار دستمان داد و مرتكب شديم! ارتكاب_رمزگشائى_از_زبان_زرگرى_قبله_عالم!
نمی‌دانم رعايا از زبان زرگرى هنوز چيزى به خاطر دارند يانه ؟! ولى عجالتا به اختصار عرض كنم كه زبان زرگرى زبان مصنوع و كدگذارى شده ميان دويا چند نفر خاص است كه قصد دارند به گونه‌اى در ميان جمع صحبت كنند كه جز خودى نفهمد !
و حالا كدگشائى:
قوه غزائيه بايد به گونه‌اى اداره شود كه خودى از ناخودى شناسد و خودى را حاكم كند و ناخودى را محكوم!
وپاداش چنين مدير دانا و كاردان و بصيرى ارتقاء مقام نوكرى به سطوح بالاتر هرم نظام مقدس است!

پ.ن:
بنده فقط براى سيدابراهيم رئيسى متأسفم كه بدوقت‌اى به مقام منيع نوكرى نائل شد! درست در حضيض ورشكستگى و بدنامى نظام مغدس!

Print Friendly, PDF & Email