سال‌روز درگذشت نخستین دانش‌یار و رئیس دانشکدهٔ فنی دانشگاه تهران در پیش از انقلاب

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، در سال‌روز درگذشت نخستین دانش‌یار و رئیس دانشکدهٔ فنی دانشگاه تهران در پیش از انقلاب، پژوهش‌گر قرآن، سیاست‌مدار و از اعضای جبههٔ ملی ایران، مؤسس و دبیر کل پیشین حزب نهضت آزادی ایران، نمایندهٔ نخستین دورهٔ مجلس شورای اسلامی و نخست‌وزیر دولت موقت، مهندس «مهدی بازرگان»، یاد او را گرامی می‌دارد.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

Print Friendly, PDF & Email