سخنان پدرم مصرف داخلی دارد!

حامد سقاییان نژاد، فرزند شهردار قم در واکنش به سخنان پدرش که مدعی شده بود “فرزندان من سفیر گویای نظام در خارج از کشور هستند” در گفت‌وگوی با مسیح علینژاد: “هر کس نظری دارد و نظر من متفاوت است. شاید وقتی ایشان (پدرم) اظهارنظر کرده‌اند مسائلی را در نظر گرفته است که ‎مصرف داخلی دارد. من سفیر نظام نیستم؛ ۱۵ سال است که در خارج کشور ساکنم و درحال حاضر قصدی برای بازگشت به کشور ندارم.

پدر متمکن ( شهردار قم و قوم) برای مصرف داخلی! نظام مغدس مدعی شده فرزندش سفیر انقلاب در ینگه دنیاست ولی پسر متمکن و خرژن (در مصاحبه با مسي علينژاد) برای مصرف داخلی دولت اتازونی، فرموده است: «نه خیر! من سفیر نیستم! مگه مخ خرمگس خوردم که سیتیزنشیپ ینگه دنیا رو ول کنم بچسبم به نظام مقدس! »
ما رعایا برای آن‌که جمع توفیقی میان مصرف کننده ینگه دنیائی و اینور دنیایي بکنیم چاره‌ای نداریم جز این که بنویسیم: صفير( با صاد) نه سفیرا
این‌طوری بیشتر افاقه می‌کند.
پ.ن: صفیر با صاد به معنای سوت و بوق است! به يمن سیاست‌های داهیانه اعليحضرت همایونی، در ممالک محروسه ،رعایا ی نامتمکن رو می‌فرستند به نماز جمعه جهت سوت زدن (صفیر) و خرژن‌ها رو هم می‌فرستند نماز شنبه ینگه دنیا، جهت بوق زدن!

اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد
.

Print Friendly, PDF & Email