سلسله مباحث اسلام علوی، اسلام اموی

معدل پیشنهاد دوستان همان نیم ساعت از نیمه شب گذشته ۱۲/۳۰ شد ؛ با عطف توجه به اختلاف ساعت دو کشور ایران و فرانسه ( دوساعت و نیم) موضوع مباحثات طلبگی این شب‌های عزیز هم شد اسلام علوی / اسلام اموی در اینستاگرام به صورت زنده، به امید آن که این سوگواری لیالی محرم مقبول سالار عاشقان حسین‌بن‌علی ( عليهماالسلام) و یاران عاشق آن حضرت افتد. حضرت عشق ، حسین بن علی در شب عاشوراء فرمود: لن اجد مثل اصحابی….!و از حضرت محمود سوخته عشق حسین شنیدم: “عدم الوجدان حسین بن على يدل على عدم الوجود” و همچنین از ایشان شنیدم که در ۳۱۳ نفر یاور خاص حضرت ( عج ) هم یکی مانند این هفتاد و چند پروانه عاشق یافت می‌نشود.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email