شهرزاد قصه گو، قصه می گوید.

حالا كه شهرزادقصه گو و محمدسرافراز ، ناچار به كشف عورت طائب نظام مغدس و اطلاعات سه پاى على بابا شده اند؛ محمودعلوى ، وازره وزارت اطلاعات كشف كرده در همدان ساندويچ فروش ها ، در حال كوچيدن از دين مبين اسلام به سمت دين مبين مسيحيت اند!
وامصيبتاه! وا اسلاماه! وا اعليحضرتاه! خب ، حالا چرا كوچيدن از دين خاتم به دين ماقبل خاتم؟! الجواب: ” اختلاف علماء؟!” اي دل غافل ! خب ، چرا گذاشتيد ميان علماء ( مثلا شهرزاد و سرفراز و طائب و آسيد مجتبا و كذا و كذا ) اختلاف بيفتد و كار به افتضاح بكشد و ساندويچ فروش هاى همدان از دين مبين برمند؟!

از همه از مابهتران ممالك محروسه استدعاى عاجزانه داريم ، كفايت كشف عورت را اعلام كنند كه دژمن غدار بدجور ملك و ملت را به آرايش جنگى ملزم ساخته است.

این‌گونه که شیخ_مسیح (مدیر روزی‌نامه‌ای که هم‌چنان از لوگو یش خون می‌چکد و کوپل کیهان حسين توپ‌چی است): به نظام مغدس خط داده ؛ یعنی حسن طائب چرا سرافراز را بازداشت نمی‌کند تا نظام مغدس واطلاعات سه پا “تطهير” شود؟!
آشیخ! نظام مغدس با تعریف و تمجیدهائی که از سرافراز کرده و پیشتر ، از همان بهاری ها که فرمودید ؛ چه خاکی به سرش کنه؟!
بدا به حال ” روزی‌نامه” ‌ای که نامش جمهوری اسلامی است و در زمانه‌ای که نظام مغدس نه جمهوری است و نه اسلامی ؛ هم‌چنان از لوگو یش خون می‌چکد و طلب ثار ( خون‌خواهی )می‌کند؟! دعابفرمائيد.

پ.ن:

مملكت اى كه طائب مخبط اطلاعات سه پا يش را بچرخاند و سيد محمود علوى وازره سازمان اطلاعات و امنيت اش باشد هرگز به آرايش جنگى نياز ندارد! بدون آرايش هم مى توانيم از پس دژمن اعليحضرت بر آئيم!

محمد امجد
@moralsociety


Print Friendly, PDF & Email