شیر زنی از زندان

اعتصاب غذای نرگس محمدی در زندان اوین در حمایت از مهدی کروبی: «من نرگس محمدی همراه با اعتصاب مهدی کروبی و در حمایت از خواسته وی، از تاریخ ۹۶/۵/۲۶ اعتصاب غذای تر خواهم کرد. @Amadnews


محمد حسین کروبی: حداقل کاری که رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی می تواند انجام دهد این است که به وزیر اطلاعات دستور دهد نیروهای امنیتی از داخل منزل خارج شوند @Amadnews

Print Friendly, PDF & Email