صلاح نديده كه ديپلمات ها خبردارشوند!

بعداز آن كه سخنگوى وزارت خارجه ، بهرام قاسمى ، اظهار داشت :”هيچ سطحى از وزارت امورخارجه از سفر بشارشير به دارالخلافه طهران خبر نداشت” ( واستعفاى اعتراضى #ظريف هم به خاطر همين “بى اطلاعى در تمام سطوح! از سفير تا وزير بوده است) ؛

اين سردار افاضه فرموده است: سپاه قدس بشار را به دارالخلافه آورده است و صلاح نديده كه ديپلمات ها خبردارشوند! چرا؟! چون ديپلمات مى تواند ( و به احتمال زياد همينگونه است!) عامل نفوذ بيگانه باشد ولى در مورد سه پا هرگز چنين احتمالى نمى رود!

خدمت اين سردار انقلابى و قرة العين عارض ايم: حكيم پوتين ، با اسكورت صددرصد نظامى، امنتيتى و بدون اطلاع احدى از مقامات عاليرتبه نظام مقدس ، هواپيماى حامل بشارشير را در طهران فرود آورد و بعد مقامات عاليرتبه نظام را مطلع كرد! اطمينان خاطرى كه نظام مقدس به حكيم پوتين دارد، يكصدم اش را به كل دولت بنفسجى ندارد!

مبادا بعدا سردار افاضه كند كه سه پاى قدس نمى خواسته نتانياهو از اين سفر خبردار شود تا مبادا چشم زخمى به وى رسد؟!اين قبيل افاضات مسموع احدى نيست و نخواهد بود!

نتانياهوى صهيونيست در هماهنگى كامل با حكيم پوتين جديدالاسلام از همه چيز دارالخلافه باخبر است!كل مملكت را با يك شاخ نبات! ( راه اندازى نيروگاه بوشهر) قباله روسيه كرده ايم ولى هنوز شعار سر در وزارت امورخارجه مان، نه شرقى نه غربى ، به ريش همه مى خندد.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email