صلح مسلح

بنده سال ها پيش مكتوبى داشتم تحت عنوان:

صلح مسلح در مجمع الجزاير دزدان !
صلح مسلح اصطلاحى است مربوط به دوران جنگ سرد و مسابقه تسليحاتى و انباشته كردن زرادخانه ها به سلاح اتمى و كشتار جمعى توسط دو بلوك شرق و غرب سابق
حالا اين صلح مسلح در روزگار ما و در ميان رجال ممالك محروسه ما تبديل شده به ” بگم ، بگم” و بكش و بِكِش و افشاگرى هاى متقابل
خب وقتى دزدان و چپاولگران بيت المال پيشاپيش از اين استراتژى ! آگاه باشند لابد بايد در هر اختلاس و چپاول اى ريش و سبيل جمع كثيرى از رجال جريان هاى رقيب را ماستى كنند تا چنانچه يك جناح در مسند قدرت اراده كرد جهت حال گيرى از رقيب سياسى برخى از انهارا افشا كند جناح مقابل هم چند مورد دانه درست از جناح خصم بتواند رو كند!
در نظر بگيريد يك ” بز جوان” در دوره دولت بينظير محموديه با استفاده از وضعيت فلاكت بار مملكت و تحريم همه جانبه بخواهد يك شبه ميلياردر شود ؛ خب ميلياردر شدن يك شبه در ممالك محروسه مسبوق به سابقه است و رادع و مانعى در كار نيست و حتا تشويق و تمجيد هم در كار است
ولى از انجا كه چنين ميلياردرهايى تاريخ مصرف دارند خب بايد عاقبت انديشي كنند
اين عاقبت انديشى هم باز مورد تاييد و تشويق دستگاه هاى مثلا نظارتى است
يعنى با اشراف واگاهى عيون نظارتى وخفيه نويسان و حتا تشويق آنها ريش و سبيل چندين نفر از جناح رقيبى كه محتمل است به قدرت برسد ماستى مى شود و وقتى كه هاى دزد هاى دزد راه افتاد خود دزدان هم همصدا مى شوند هاى دزد هاى دزد !
در چنين وضعيتى رعايا هم بايد منقسم شوند به طرفداران تيم فلان و تيم بهمان
و آنگاه نتيجه كار مى شود يك بز قربانى جهت نجات ساير بز ها و دزد ها!
در خاتمه يك سوال از آقا صادق اكال السحت:
اگر جليلى راى اورده بود و همين بز عجول و خام به ستاد ش كمك ميلياردى كرده بود اصلا موضوع بز افشاء مى شد و اگر افشاء مى شد موضوع كمك به ستاد جليلى افشاء مى شد؟
ويا اگر موضوع حساب هاى رييس قوه و ارباح از شير مادر حلال حاصله افشاء نمى شد امروز غازى الغزات ممالك محروسه مى توانست عليه دكتر روحانى شمشير از رو بكشد؟
ايام به كام دزد و بز و غازى باد!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email