قبل از اینکه به تهران برسم برکنار شدم!

قبل از اینکه به تهران برسم برکنار شدم!

عزلتی مقدم, معاون پیشین دفتر سیاسی سپاه پاسداران در گفت و گو با جماران :

خبرنگار: در هشت سال مسئولیت شما انتخابات سال ۷۶ برگزار شد. در مورد این انتخابات موردی هست که بخواهید آن را بیان کنید؟

اتفاقا می خواستم به همین موضوع اشاره کنم. در سال ۷۶ دو تن از فرماندهان بلند پایه سپاه دخالت کردند.

خبرنگار: می توانید اسمشان را بیاورید؟

من اسمش را می آورم اما نمی دانم شما می توانید منتشر کنید یا نه. آقای حسین الله کرم از جناح راست از آقای ناطق نوری دفاع می کرد. آقای فریدون وردی نژاد هم از آقای خاتمی. البته آقای وردی نژاد رئیس خبرگزاری ایرنا هم بود. پرونده هر دو اینها را به کمیسیون آوردند. اعضای کمیسیون به اتفاق این ها را محکوم کردند و گفتند این دو خلع درجه و از سپاه خارج شوند.

در این تصمیم، نماینده فرماندهی که سردار عبداللهی (که رئیس اداره بازرسی بود) اعلام کرد که فرمانده سپاه گفته به آقای فریدون وردی نژاد کاری نداشته باشید و با او برخورد نکنید. نماینده آقای موحدی کرمانی هم آقای سعادت بود و اعلام کرد آقای موحدی کرمانی به من گفتند با آقای الله کرم کاری نداشته باشید. بنده آنجا اعلام کردم که این اولین بدعتی است که ما می گذاریم. ما ابلاغیه رهبری را داریم.

بنا به جمع بندی کمیسیون هر دو آن‌ها متخلف هستند و باید با هردو برخورد شود. اما از طرفی نهی فرمانده سپاه و نماینده ولی فقیه را نمی توانیم نادیده بگیریم. گفتیم بیاییم این را بنویسم و بگوییم این را اجرا نمی کنیم اما این نظر وجود داشته است. در واقع برای آیندگان بنویسیم که ما این کار را کرده ایم؛ ما که اختیار نداریم انجام دهیم اما این اختیار را داریم که بنویسیم به ما گفته اند انجام ندهید. متاسفانه این مورد پذیرش قرار نگرفت.

بعد از این اتفاق به یزد رفتم. بسیجی های یزد من را برای سخنرانی دعوت کرده بودند. ماجرایی که برای شما گفتم را آنجا تعریف کردم و گفتم آقایان! در سپاه چنین اتفاقی افتاده است و ما برای اولین بار با این رفتار سپاه مواجه شدیم. سپاه فراجناحی است و هیچ کاندیدایی ندارد. نه آقای خاتمی کاندیدای ماست و نه آقای ناطق نوری. بعد از اینکه آمدم آقای صالح جوکار فرمانده سپاه آنجا که بعدا نماینده یزد در مجلس شد آمد و گفت آقای مقدم می خواهم با تو صحبت کنم. به من گفت مطالبی که گفتی مواضع سپاه نیست. گفتم چرا مواضع سپاه همین است که من گفتم؛ سپاه کاندیدا ندارد.

گفت نه؛ آقای موحدی کرمانی یک ابلاغیه داده است و بر اساس آن آقای ناطق کاندیدای سپاه است. گفتم آن را بیاور. یک دست نوشته آورد که …

خبرنگار: معتبر بود؟

نه.

این دست نوشته آقایی بود که می گفت، حرفهای آقای موحدی کرمانی را در نیروی مقاومت بسیج یادداشت کرده بود. آقای موحدی کرمانی در اردیبهشت ماه ۷۶ در نیروی بسیج گفته بود که سپاه باید از آقای ناطق حمایت کند و نظر بر این است که آقای ناطق رئیس جمهور شود. آن آقا این را نوشته بود و برای آقای افشار که فرمانده بود فرستاده بود. آقای افشار هم آن را به پایگاه های بسیج استان ها ابلاغ کرده است.

آقای جوکار آن دست نوشته را به من نشان داد و من گفتم این اصلا اعتبار ندارد. گفت چرا؟ گفتم برای آنکه مواضع آقای موحدی در نشریه سپاه ابلاغ شده است و امضای ایشان هم هست. گفت موضع شان چیست؟ به او نشان دادم. اتفاقا آن ابلاغیه را خودم تهیه کرده بودم و آقای موحدی کرمانی آن را امضا کرده بود که اگر کسی له و علیه [کاندیدایی] دخالت کند با او برخورد می شود و سپاه کاندیدا ندارد. البته من قبل از این که به تهران بیایم من را برکنار کردند.

Print Friendly, PDF & Email