مبارزه به سبک خودکشی!

مصاحبه با فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد

“محمد نوری‌زاد دیروز در زندان وکیل‌آباد مشهد رگ دست خود را بریده و به بهداری منتقل شده.”

همسر آقای نوریزاد این خبر را تایید کرده اما هنوز قوه قضائیه به این گزارش‌ واکنشی نشان نداده
آقای نوری‌زاد تهدید کرده بود که در صورت ادامه فشارها بر خانواده‌اش دست به “خودکشی خودخواسته” میزند.

فاطمه ملکی همسر آقای نوری‌زاد در یک فایل صوتی گفته آقای نوری‌زاد با دست و سر باندپیچی شده به بهداری منتقل شده و گویا با شیشه و یا تیغی رگ دست خود را بریده
محمد نوری‌زاد فعال سیاسی منتقد حکومت از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت‌الله خامنه‌ای است که از سال پیش زندانی است.

محتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email