مجازات درخواست استعفای رهبر ایران؟

دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی، محمد نوری‌زاد و سه امضا کننده دیگر نامه درخواست استعفای رهبر ایران را به سه تا شانزده سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

جرم آن‌ها تشکیل “گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام” اعلام شده است.

در اینجا به سخنان رهبر ایران و نحوه اداره حکومت اسلامی در زمان حضرت علی (ع) اشاره میکنم:

“یکی از خصوصیات امیرالمؤمنین در ممشای سیاسیاش این بود که با دشمنان خود و مخالفان خود با استدلال حرف میزد و استدلال میکرد. در نامه‌‌‌‌‌هائی که حتّی به معاویه نوشته است – با اینکه دشمنی بین معاویه و امیرالمؤمنین شدید بود، در عین حال او نامه مینوشت، اهانت میکرد، حرفهای خلاف میگفت – استدلال میکرد بر اینکه روش تو غلط است. رفتارهای سیاسی امیرالمؤمنین تا حد ممکن با مخالفان خودش، حتّی با دشمنان خودش مدارا کرد.خطبه های نمازجمعه ” ۱۳۸۸/۰۶/۲۰

و در جای دیگری می گوید: امیرالمؤمنین دشمنها را تقسیم‌بندی میکرد؛ در قضیّه‌ی نهروان که [دشمنان] ده هزار نفر بودند، حضرت گفت از این ده هزار نفر هرکسی که بیاید این طرفِ این پرچمی که من نصب کرده‌ام، ما با او جنگ نداریم؛ آمدند، اکثر [آنها] آمدند این طرف. حضرت فرمود بروید، رهایشان کردند. بله، آنهایی که ماندند و لجاج کردند و تعصّب کردند، با آنها جنگید؛ بر آنها هم غلبه پیدا کرد. یعنی تدبیر در اداره‌ی کشور؛ شناختن دشمن، شناختن دوست؛ همه‌ی دشمنان یک‌جور نیستند؛ از بعضی‌ها صرف‌نظر کرد. بعضی‌ها با امیرالمؤمنین همان اوّل کار بیعت نکردند؛ مالک اشتر بالاسر حضرت ایستاده بود، شمشیر هم دستش بود، گفت یا امیرالمؤمنین! اجازه بده این آدمی که با تو بیعت نمیکند گردنش را بزنم؛ حضرت خندیدند، گفتند نه، این جوان هم که بود، آدم بد اخلاقی بود، آدم تندی بود؛ حالا هم پیر شده، تندتر شده، بگذار برود؛ ولش کردند و رفت. این تدبیر است؛ بالاترین تدبیر این است که یک کسی که در رأس قدرت است، بداند با چه کسی طرف است و با هر کسی چه‌جور باید رفتار بکند؛ از خصوصیّات حکومتی امیرالمؤمنین یکی این بود.

حال چگونه می شود که با نوشتن نامه ای اعتراض آمیز اینگونه مجازات میشوند و پاسخ می گیرند.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email