محکومیت حق هرگونه سرکوبی

اردشیر امیرارجمند:

این که شهروندان حق دادرسی ندارند ناشی از ساخت قدرت در کشور، فساد حاکم بر قوه قضاییه و نظام امنیتی کشور است و محکوم کردن آن یک مطالبه ملی مبتنی بر حقوق بشر است که نباید با ملاحظات سیاسی همراه باشد
محکومیت سرکوب از موضع حق موضع همیشگی رهبران جنبش سبز و خانم رهنورد بوده است

صحبت های سرکار خانم رهنورد در راستای مواضع قبلی رهبران جنبش سبز است که عبارت از دفاع از حقوق شهروندان از موضع حق و اعتراض به سرکوب و هشدار خیرخواهانه به مستبدین برای تغییر رویه است.

آنچه که در این پیام مورد اعتراض است نقض آشکار آیین دادرسی و حق دادرسی عادلانه شهروندان است فرای مواضع افراد و فرای اتهاماتی که به آنها وارد هست.

محکوم کردن شکنجه، فشار و سرکوب موضع همیشگی رهبران جنبش سبز و خانم رهنورد بوده.

نکته قابل اشاره این است که در این پیام خانم رهنورد به حق اشاره میکنند که این امر تبدیل به یک روش سیستماتیک در جمهوری اسلامی شده. نکته بسیار حائز اهمیت است. یعنی این که شهروندان حق دادرسی ندارند ناشی از ساخت قدرت در کشور، فساد حاکم بر قوه قضاییه و نظام امنیتی کشور است و این باعث شده که حجم وسیعی از این نوع اعمال را مشاهده بکنیم. چند وقت پیش آقای افکاری و الان روح الله زم و بعدا ممکن است افراد دیگری قربانی این نوع رفتارها بشوند.

در رابطه با بحث اعتراضات و سرکوب ها، متاسفانه اصلاح‌طلبان موضع به موقع و صریحی اتخاذ نکردند اما در مورد اعتراضات آبان خوشبختانه تجربه کسب کرده بودند و اینکار را انجام دادند.

به هر حال آن چیزی که در رابطه با رهبران جنبش سبز، آقای کروبی یا آقای موسوی و خانم رهنورد مهم است تاکید بر این است که از موضع حق هرگونه سرکوبی را محکوم میکنند و این بسیار مساله مهمی است؛ یعنی اینکه سرکوب شهروندا، به کارگیری خشونت و نقض حق تعیین سرنوشت آنها، حق اعتراض و آیین دادرسی و غیره از موضع حقوق بشر و حق شهروندی باید انجام شود و نباید با ملاحظات سیاسی همراه باشد. اینکه معترض کیست، دوست ماست، هوادار ماست یا از یک جریان مخالف است، آنکس که اعدام میشود آیا از هواداران ماست، اصلاح طلب هست یا غیر اصلاح طلب، این نکته بسیار حائز اهمیتی هست که کمک میکند این تبدیل به یک مطالبه ملی شود و از هر یک از شهروندان آزادی طلب در ایران انتظار میرود که در برابر سرکوب موضع صریح و روشن و قاطع اتخاذ شود./ رادیو فردا

kalame@

Print Friendly, PDF & Email