مرجعیت مرد! معنویت تمام شد!

“مرجعیت مرد! معنویت تمام شد! مرجعیت باید همراه با معنویت باشد وگرنه خطرناک است!”

خاطرم هست ، این فرياد الاهی را از حلقوم حضرت امجد( بی بلندگو و بی تریبون و بی عنوان و بی مسند !) در صحن مطهر حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در تشییع جنازه عبدخدا محمدتقی بهجت قدس سره شنیدیم.
این سخن آسمانی که از حلقوم يك اهل الله خارج شد ، تا کنون انعکاسی نیافت و گوش شنوائی نیافت!
پ.ن ۱:

محمود امجد قائل است که اهل معنی ( اهل الله ، اهل آخرت) همیشه از مرجعیت فراری بوده‌اند؟ و چنانچه مرجع عوام (ریاست دنیوی ) اهل معنا نباشد ؛ خطرناك است ( یعنی آخرت‌اش به خطر می‌افتد!) و کمربند آتش (جهنم) را به خود بسته است؟! پناه برخدا!
پ.ن ۲:
این روزها ، سخنان آیةالله یزدی مرجع شناس! ( البته،”مرجع دنیوی فاقد معنا” شناس!) بر جماعتی از صرافان و صرافان پسندان حوزه گران آمده است و از مونوپل شدن صدور پروانه مرجعیت به دست ایشان و همگنان ، به شدت نگران شده‌اند؟! حضرات نگرانند که صرافی خمس و زکات و منصب افتاء ( مفتیان حرف مفت زن) در انحصار جمعی از پترودلاری ها باشد و سهمی برای بخش خصوصی باقی نماند؟! رعایای مفلوك باید دست به دعا بردارند و
دائم المستغاث بك یا صاحب الزمان بخوانند؛ مگر خود حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف شر این دوال پایان را از سر مؤمنان عوام کم کند؟

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email