مردم غریبه اند!

پخش کیف ماسک، ژل پیشگیری کرونا برای نمایندگان مفید مجلس!

مردم همچنان فراموش شده اند!‏

این کیف ها که حاوی ماسک و مایع ضدعفونی و لوازمی از این قبیل هست امروز در ‎مجلس توزیع شد!این در حالیست که مردم باید تمام داروخانه ها را چک کنند ‌و در نهایت بسیاری از این اقلام را حتی چندین برابر گرانتر هم نتوانند پیدا کنند!

مردم غریبه اند!

در بسیاری از قضایا مردم غریبه اند مثل مسئله افزایش قیمت بنزین که از مردم پنهان شد و به ناگاه اعلام شد.

مردم فقط برای رأی دادن و حضور در راهپیمایی های حکومتی و جنگیدن مهم هستند نه برای شرکت در تصمیم گیری ها اقلام بهداشتی و خوراکی. آنها به دنیا می آیند که در خدمت حاکمان باشند نه بیشتر از این!

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email