مرگ ارزان و بی‌باک شده است!

کوتاه چون صرصر

مرگ ارزان و بی‌باک شده است، مجال جولان ندهیم که “آخر الدواء الكي” و امروز آخرین چاره حصر خانگی است و طهارت کامل که “ولایمسکم حتی المطهرون” !

فرانسه هم با دستورات شبه نظامی تازه (بخوانید فضیلت پیش‌بینی حاکمیت)، رنگ پادگان به خود گرفت: ممنوعیت خروج پنجاه روزه از خانه جز با اجازه (جز مناطقی)، تعطیلی همه مراکز جز اماکن حیاتی، حضور کامل نیروهای نظامی و امنیتی و جریمه ۲۷۵ یورویی متخلفان و آماده‌باش کامل کادرهای درمانی و امدادی !

اخبار برگ‌ریزانِ مرگ غم‌انگیز است هرچند که نسبت به شتاب فراگیری آن یا مصائب دیگر چون تصادفات و بیماریهای دیگر نرخ چندانی ندارد اما غافلگیری آن، احتیاط اکید می‌طلبد. نیز مظلومیت رفتگان و منظره ترک این جهان پُربلاء عبرت‌انگیز و اشک‌خیز است.

بعد از خبر تاثرانگیز سیدهادی خسروشاهی، فریبرز رییس دانا امروز خبرآمد که سیدهاشم بطحایی هم درگذشت او در سالهایی دور معلم منطق من بود، نمیشود یاد نکرد و نگران عاقبت خویش هم نبود، ما را وقوف نیست که فرجام کار چیست … ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست !جز روزهای جنگ، هیچگاه چنین با مرگ هم‌خانه نبوده‌ایم.

آی آدمها عشق بورزید که زمانه تنگ و سفله و تهی است، عشق بورزید ورنه کار جهان سرآید. ما در دالان تنگ و بویناک تاریخ گام میزنیم، گذرگاه عافیت تنگ است، هم را دریابید !

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email