مرگ بر آمریکا فقط مال ماست و زندگی در آمریکا مال شما

پسر شمخانی تصویر گرین کارت خود را منتشر کرد !

مرگ بر آمریکا فقط مال ماست و زندگی در آمریکا مال شما

چرا مرگ بر آمریکا می‌گوییم ولی بچه‌های مسئولین اونجا زندگی می‌کنند؟

برای دیدن و شنیدن صدای مردم اینجا را کلیک کنید.

محتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email