مقتدی صدر خطاب به ترامپ

صدا و توییت هایت از صدای الاغ هم نکره تر است
به یاد بیاور که مگس طاغوت را کشت و پرندگان ابرهه را نابود کردند
آیا ویتنام را فراموش کردی ؟! یا دوباره به باتلاقی جدید اشتیاق داری ؟!
والله سربازانی خواهی یافت که مانند آن نیستند

و سپاهی که اولش در بصره و آخرش در دهوک متصل است
بله امروز اهدافتان آشکار شده است
آن که دیروز ادعای آزادی می کرد امروز به دنبال به زانو درآوردن مردم است !
و آن کس که دیروز به دنبال کسب علاقه مردم بود پس امروز شکست خورده و ذلیل خارج خواهد شد
ای ترامپ! اگر به کشور مقدسات تعرض کردی من جلوی تو ام
اما اگر نصیحت مرا می خواهی همچون گذشتگانت نباش و الا پشیمان خواهی شد
ما طالبان صلحیم اگر از در صلح وارد شوید و طالبان جنگیم اگر از در جنگ وارد شوید و پیش از این ما را آزموده‌اید.

دشمن تو … مقتدی صدر

Print Friendly, PDF & Email