منتظریم تا این دمل برسد!؟

محمد امجد :

محمد جعفر منتظری دادستان ! کل کشور ،فرموده است:
ما منتظر ایم این “دمل”( کذا فی المتن) برسد تا با آن برخورد کنیم!!! گمان کنم شروع دمل کذا به زعم همپالگی های دادستان کل از ایام خانه نشینی یازده روزه به حالت قهر بوده است و از آن ایام تا به حال گویا هنوز وقت نیشتر به این دمل نرسیده است !
اما این رعیت یک قبا خدمت ایشان عارض است:
“انقلب السحر علی الساحر!” ( ماری که در آستین پروردید و بر صدرش نشاندید و همه موسویان ابطال‌گر افسون ساحران را از خود راندید و آزردید ، هم اکنون بر سیمای سیاه فاسد و مکار و جائرتان پنجه می کشد )
صدق رسول الله ص که فرمود: ” من اعان ظالما سلطه الله علیه”

این دمل که فرمودید دمل نیست ٬ نشانه های حاد قانقاریای فسادی است که با استحاله « جمهوریت» به « سلطنت مطلقه » کلید خورد و امروز یوم الحصاد ” باد” هائی است که کاشته اید ؛ “گندم از گندم بروید جو زجو”

Print Friendly, PDF & Email