من از اعدام نمی‌ترسم!

محمد علی زم: ماموران امنیتی به روح الله دروغ گفتند که حکم اعدام تو تایید نشده است

محمد علی زم می‌گوید که روح الله به او گفته بود:

من از اعدام نمی‌ترسم، من این راه را برای خدا آمدم، حتی استخاره کردم… اگر من کشته شدم این بیت را روی سنگ قبر من بنویسید:

« آن یار کز او گشت سر دار بلند / جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد »

— جای هیچ صحبتی نیست، چه کلامی این ظلم‌ها را توصیف خواهد کرد، اما بدانید این داغ‌ها همان چیزهایی است که سقوطتان را قطعی خواهد کرد.

Print Friendly, PDF & Email