من خسته‌ام از این منِ دیندار پاره وقت!

ای کاش در مراتب کفرم ثبات بود / من خسته‌ام از این من دیندار پاره وقت!

__ حسین جنتی سلام الله علیه

دینداری مان ، دینداری پاره وقت! مان، همان لحظاتی است که «بر دار می کشیم جوانک مظلوم فریبخورده را » که از چه کشف اسرار کرده ای؟! و آرام جان از «ازمابهتران دوالپا» ستانده ای؟!
این چه جنایت است که کشف عورت پاکان می کنی و دل دژمن شاد؟!
حال بر دارمکافات ات می آویزیم تا عبرت عالمیان گردی….
وچون بردار شد لنگ نظام باز شد و خلائق برأی العین دیدند که زیر لنگ جز طناب دار نبوده است!
و چهل سال است که در “جمهوری اعدامی“ طناب دار اساس الملک بوده است….
با اقتباس از کتاب مستطاب “در مذهب منسوخ و مذهب مختار“

مذهب منسوخ: العدل اساس الملک
و
مذهب مختار: الاعدام اساس الملک

پ.ن:

خدایش بیامرزاد آنکه گفت:
«اگر رهبر فقید انقلاب باطن بین بود هرگز این دوالپایان معمم را بر پهلوی ها ترجیح نمی داد!»

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email