می خور! که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب/ چون نيك بنگری همه تزویر می کنند!

می خور که« شیخ وحافظ و مفتی و محتسب/ چون نيك بنگری ، همه تزویر می‌کنند
با استمداد از حضرت لسان الغیب، به نقد سخنان مقتدائی می‌پردازم! « شيخنا! این باید را از کجای آورده‌ای؟! این باید که از شریعت صادق آل محمد نیست! پس لابد این باید های مصلحت اندیشانه را از شریعت ماکیاول اقتباس کرده‌ای؟!
پ.ن: اگر ، این دوالپا سخنان اخیر یزدی را اینگونه نقد کرده بود ؛ بنده ، هرگز ، وی را پیرو شریعت ماکیاول نمی‌خواندم! «نقدی که به سخنان آیةالله یزدی وارد است این است ” که چرا تأخیربیان ازوقت حاجت؟!”
چرا همان هنگام که بنا به مصلحت سلطان اسلامپناه ، این فاسد را به مزدوری دستگاه جورگستری گماردند نخروشیدید؟! و علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد!» ولی مگر
مقتدائی‌های مولی علیه می‌توانند طبق شریعت امام صادق ع حرف بزنند؟! هيهات هيهات!

در ممالک محروسه ماکیاولی مشرب ،باید به حضرت لسان الغیب پناه برد:
« می خور! که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب/ چون نيك بنگری همه تزویر می کنند!»

تزویر:
یعنی آنکه ماکیاول، عمامه امام صادق عليه الصلاة والسلام بر سر گذارد و مردمان را فوج فوج از دین و آئین جعفری برماند

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email