نامه سرگشاده«صادق زیباکلام» به «دبیرکل مجمع روحانیون مبارز »

جناب موسوی خوئینی ها یادتان میاید چگونه دستاوردهای شکوهمند انقلاب همچون انتخابات آزاد، نبود زندانیان سیاسی ، حاکمیت قانون‌ و آزادی بیان را به زیر پای امواج محبوبیت پوپولیستی آمریکاستیزی که براه انداختید قربانی کردید؟

سرور ارجمند جناب آیت الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها
ریاست محترم جامعه روحانیون مبارز
با سلام و تحیات
شکستن سکوت چهل ساله تان جای خوشوقتی دارد. دراینکه اوضاع کشور را هم بحرانی و ناامید کننده توصیف کرده اید هم حق باشماست. بنده درحقیقت در یادداشتی در روزنامه شرق(پنجم تیرماه) اوضاع کشور را به فرورفتن به درون باتلاق تشبیه کرده بودم. اما جناب موسوی خوئینی های بزرگوار یکی دونکته در خصوص نامه سرگشاده تان خطاب به مقام معظم رهبری باقی میماند.

نخستین پرسش آنست که آیا وضع بیمار گونه کشور یک شبه به بار آمده یا محصول سیاستهای نادرست گذشته هاهم میباشد؟ اگر بپذیریم که وضعیت امروز جامعه ایران محصول بسیاری از سیاستهای نادرست چهل سال گذشته است،درآنصورت این پرسش مطرح میشود که آیا بنده و جنابعالی نقشی و دستی در بوجود آمدن این وضعیت نداریم و کاستی‌ها همه میبایستی متوجه مسئولین فعلی شود؟ آیا سیاستها و عملکرد جنابعالی در زمانیکه در اوج قدرت می بودید، نقشی و مسئولیتی در وضعیتی که امروز گرفتارش شده ایم پیدا نمی کند؟ آیا زمانیکه جنابعالی دراوج اقتدارتان درسالهای نخست انقلاب دستاوردهای دمکراتیک انقلاب همچون انتخابات آزاد، محدودیت قدرت حکومت به قانون، آزادی بیان، استقلال قوه قضائیه، نبود زندانی سیاسی و غیره را آنچنان بی محابا قربانی براه انداختن مرگ بر آمریکا و استکبار ستیزی نمودید، نقشی و تاثیری در مصیبتهای امروز جامعه ایران ندارید؟ آیا زمانیکه جنابعالی دم به دم سایر انقلابیون دادید، دادگاه‌های انقلاب را بپا داشتید و دهان آزادیخواهانی همچون مهندس بازرگان و آیت الله منتظری را بستید، نقشی در وضعیت امروز ما پیدا نمیکند؟ گرفتن انگشت اتهام بسمت دیگران، من و شما را ازخطاهایمان درگذشته تبرئه نمی کند.

عملکرد گذشته تان بکنار، جنابعالی دردوم خرداد۷۶ سکوت کردید، درخرداد۸۸سکوت کردید، در دیماه ۹۶ سکوت کردید، درآبان ۹۸ سکوت کردید و حالا هم بدون کمترین و کوچکترین اشاره به نقش خودتان ومصیبت‌هایی که جریان فکری شما بر انقلاب وارد کرده، در مقام دادخواهی برآمده‌اید.
نه جناب موسوی خوئینی های بزرگوار، ریشه بسیاری از مصیبت‌های امروز ایران بازمیگردد به رقابت نفسگیری که شما با چپگرایان اوائل انقلاب پیدا کرده بودید که مبادا از آنها گامی بعقب بیافتید و خدای ناکرده به پرستیژ انقلابی آمریکاستیزانه‌تان خدشه‌ای وارد آید. مقصرنشان دادن دیگران دردی را دوا نمیکند.

صادق زیباکلام
هشتم تیر ماه ۹۹

Print Friendly, PDF & Email