نسل کشی عقیدتی مسلمانان اویغور

به مصداق حدیث شریف نبوی:

پیامبر خدا (ص) فرموده اند: « هرکس صدای فریاد مسلمانی را بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نیست ».

می خواهم صدای مظلومیت در اقلیت مسلمان در یک گوشه دنیا مثل مسلمانان روهنگیا و جاهای دیگر، ندای مظلومیت آنان را به گوش جهانیان برسانم.

در ایران احادیث فقط به درد درس و مدرسه و امتحان و کنکور می خورند و بس.

بهتر است شعار ” نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ” سر در وزارت امور خارجه به شعار زیر تغییر پیدا کند: ” نه غربی فقط روسیه و چین و البته نظام مقدس ما ”

نسل کشی عقیدتی چینی ها در سایه سکوت متحدان اقتصادی خود یعنی ایران یک فاجعه است.

مردان غفار مدل اویغور توانست گوشه ای از فاجعه را نشان دهد.

برای آگاهی بیشتر اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email