نه به جنگ ” با ایران “

حالا كه عموسام از تفنگ خالى خودش ترسيده، بهتره اينطرف آب هم حواسشو ششدانگ جمع كنه؛ جنگسالاران ابله هردو طرف ، با كبريت بلاهت
بشكه باروت جنگ رو مشتعل نكنن!
از ما گفتن بود!

برای دیدن اصل خبر اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email