نه می شود حرف زد، نه می توان سکوت کرد!

محمد امجد:

ايران_عيسلامى_بهشت_جاسوسان_جهان!

اين‌گونه كه جوادجان كريمى قدوسى اصول‌گرا، در توجيه اختفاى صددرصد! سفر چهار ساعته! بشارشير به دارالخلافه طهران افاضه فرموده؛ «ترس نظام مقدس روسيه‌ى پوتين، از هدف قرار گرفتن هواپيماى بشار توسط اسرائيل! عامل اختفاى صددرصد موضوع بوده است؟!» در ادامه فرموده‌اند: «آن‌قدر جاسوس دور و بر شيخ_حسن_فرمانده ! (تفويض فرماندهى جنگ اقتصادى! با ينگه دنيا از طرف قبله عالم) مى‌پلكد كه حتا طعم و برندآدامس وى را هم باخبرند!»

خب! حالا ما رعايا چه مى‌توانيم گفت؟ يا چگونه مى‌توان خفه خون گرفت؟!

نبايد دقمرگ شد از اين‌همه تحير جان‌كاه ميان گفتن يا خموشى گزيدن؟!
گمان كنم فلاسفه آينده، به جاى الاغ_جان_بوريدان ، ما رعاياى تبعه نظام_مغدس را مَثَل يك هم‌چون تحير جان‌كاه و جان‌ستانى عنوان كنند!

پ.ن:

وقتى در ممالك محروسه دو دستگاه_اطلاعات_و_ضدجاسوسى ! به صورت موازى (و در حقيقت امر، ناموازى!) مشغول انجام وظيفه باشند؛ طبيعى است كه مام ميهن، بهشت_جاسوسان شود!
بهشت جاسوسان آن‌جاست كه هر كدام از مأموران اجنبى، «ديگرى!» را جاسوس مى‌نامد و رعايا هم در تحير جان‌كاه كه امين كيست و خائن كدام است؟!

گويا روس‌ها ، برادران ضد جاسوسى سه_پا را مطمئن ساخته‌اند كه از منظر ك.گ.ب
ظريف عامل سيا است! بنابراين ، سفر بشار شير را در اختفاى كامل از دولت_جاسوس_پرور! ايران اسلامى‌، به گونه‌اى برنامه ريزى كرده‌اند كه فقط وقتى هواپيماى بشار در فرودگاه دارالخلافه بزمين نشست؛ اعيان و اشراف ممالك محروسه باخبر شوند!

Print Friendly, PDF & Email