هرگز شما را نخواهيم بخشيد!

تفاوت وضعيت جوانان سوئدى و جوانان ايران عهد ناصرالدينشاهى ،زمين تا آسمان است!
درست هنگامى كه گرتا تونبرگ در سازمان ملل – به نمايندگى از نسل جوان كره زمين – خطاب به همه روساى جهان مى گويد :

هرگز شما را نخواهيم بخشيد!

جنت مكان خلدآشيان ما مى فرمايد:

«ما نسل جوان بعدى را (بعداز شيخ حسن بنفسجى) استصخاب خواهيم فرمود!»
وآقا سيد مصطفى مجاهد مشروطه چى ( ورق بزنيد) توئيت كرده اند:
بچه ها ! حواستون باشه مث اين جنت مكان عمل نكنيد!

خب ، ما رعايا نبايد فكر كنيم تفاوت بچه هاى ما ( خصوصا بچه هاى آينده!) با اين نوجوان سوئدى ؛ زمين تا آسمان است؟!

پ.ن:
خدمت آقا سيدمصطفى ى مجاهد عارض ام:

شما فقط سعى كن تنور استصخابات اين جنت مكان را با اغراء به جهل رعايا، هيزم گذارى نكن؛ بچه هاى آينده خودشون ميشن يه پا گرتا تونبرگ
زياده جسارت است .

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email