همچنان صدای ما (این سرزمین)باشید!

باز هم صدای ما و صدای صدها فرزنان نرگس ها باشید تا همه به حقوق قانونی خود برسند…”فرزندان نرگس محمدی با انتشار ویدئویی گفتند ۱۱ ماه است که نتوانسته‌اند صدای مادرشان را بشنوند. این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است.”

به تازگی تقی رحمانی اعلام کرد که نرگس محمدی اجازه یافته که تلفن بزند.این نشانه خوبی است که مردم با اعلام حمایت خود به احقاق حقوق اولیه انسانها بپردازند و نظام را وادار به شنیدن کند.

صدای ” نه به اعدام ” صدای ” قله دماوند فروشی نیست” صدای ” نسرین ستوده را آزاد کنید” صدای “۱۴ زندانی دربند را آزاد کنید” صدای” زندانیان سیاسی را آزاد کنید” صدای زندانیان معلم و کارگر را آزاد کنید” صدای “معترضان یه حجاب اجباری را آزاد کنید” صدای ” به خوزستان گوش کنید” صدای “ایران را به چین و روسیه نفروشید” و صد ها صدای دیگر . . .

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email