هيچ بيم و هراسى از احدى در عالم نداشته باش!

بسم الله الرحمن الرحيم

«اول دفتر به نام ايزد يكتا»
به نام خدا بیاد خدا و برای خدا

اين بنده ناچيز خدا، محمدامجد فرزند محمود ، از ارض الله الواسعه ، بنا به توصيه و تشويق مردخدا( ونه مردِهوىٰ) حضرت محمود امجد( سلام الله عليه) از امروز واضح و آشكار و بى رودروايستى با اغيار واخيار، بنا دارم هر روز ،هرمطلبى از ايشان و راجع به ايشان ،از هركس شنيده ام و يا خودم ديده ام و همچنين تمام آموزه(دكترين) هاى وحيانى، عرفانى، اخلاقى و جهانشمول اى كه در طول حيات تربيت يافته در مكتب ايشان و اساتيد و مربيان اخلاقى، معنوى ايشان دريافته ام ؛ با شما معدود هم ميهنان غيور و دردمند ( كه مومن شهروند تان مى خوانم) در ميان بگذارم.
از اين پدر، استاد و مربى معنوى خودم قوت قلب گرفته ام كه خدا تو را بس است و هيچ بيم و هراسى از احدى در عالم نداشته باش كه
اگرتيغ عالم بجنبد ز جا
نبرد رگى تا نخواهد خدا


مقدمتا عرض كنم كه #حضرت محمود امجد بقية السلف الصالح اى همچون سيدعلى قاضى، علامه طباطبايي، سيدرضابهاءالدينى و آيةالحق حضرت بهجت سلام الله عليهم اجمعين است ؛ و درست به همين دليل ، از همان ابتداى راه فقط به طهارت نفس و تهذيب اخلاق پرداخت و مانند همه مربيان معنوى اش يكى را به دوعالم طلبيدند!
و از همه رياست هاى دنيوى ( بما فيه مرجعيت تقليد و كرسى افتاء و صرافى وجوهات شرعى خلق الله) فرار كرد ؛ فرارى كه امام صادق ع( درحديث عنوان بصرى) آن را تشبيه به فرار از شير( حيوان مفترس و درنده و سلطان جنگل!) فرموده است.
از ابتداى راه ( اول طلبگى) تا به امروز ( وبعد از چهل سال قدرت يابى ارباب عمائم دين به دنيا فروش) محمود امجد فقط يك سالك ماند و بس ! سالك الى الله و اگر هزار سال ديگر هم عمرشريف اش با اوباشد در اين سيروسلوك الى الله ؛ خودش را فقط سالك مى داند ونه واصل!
پ.ن:

از معدود دوستان دردمند و غيور و فهيمى كه در داخل و خارج دارم استدعا مى كنم در نشر عام اين روزنوشت ها يارى ام دهند.

عنوان اين روزنوشت ها را دوست دارم تقريرحقيقت و تقليل مرارت بنامم! تعبيرى كه از حضرت مصطفى ملكيان سلام الله عليه در لوح دلم حك شده است

Print Friendly, PDF & Email