وجود این میزان موش در انبار حیرت‌انگیز است!

black rats, rattus rattus, plague, india

اول ای جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن

گر نه موشی دزد در انبار ماست گندم اعمال چل ساله کجاست‌‌

اسفناک‌ترین بخش حادثه تروریستی تازه در آبسرد دماوند، انجام یک عملیات نظامی کامل و موفق در کنار پایتخت با هدایت سرویس‌های خارجی است.

وجود این میزان موش در انبار حیرت‌انگیز است!

اسراییل سربازان و خادمانی بهتر از اقلیت تندروی ایران ندارد. اوهام پریشانی که نه تنها مردم را با شعار تا آستانه نابودی برده و از دین و انقلاب رانده و سرمایه‌ها سوزانده که چندین سال است با گذاشتن غله در دهان موشان، تهران و ایران را به میدان بازی خطرناک ماموران مسلح خارجی تبدیل کرده است.

ای خردمندان ایران، دهان باز کنید و افلاس این زعامت پریشان را فریاد بزنید که اگر از کیسه همین ملت بینوا و بنام امنیت برای مظلومان و ازادگان و خردمندان مشت آهنین دارید دستکم انبارگردانی و دفع موش کنید تا نیروی مسلح خارجی در خیابان‌های تهران و ایران عملیات نکند.

این موش سیاست شماست که خانه را سوراخ کرده و غله به یغما داده است. ماجراجویی بس کنید، به مردم بازگردید و به سلامت و بقای ایران فکر کنید که جز با رضایت و مشارکت همه ایرانیان تامین نمی‌شود و مسلم شما نماینده همه ایرانیان نیستید !

بر گرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email