وزیری که «منبر یک‌طرفه» می‌رود

وزیری که «منبر یک‌طرفه» می‌رود و به پرسش‌های اساسی پاسخ نمی‌دهد.

رضا علیجانی

فهرست زندانیان و متهمان سیاسی نشان میدهد که چقدر ادعاهای وزیر اطلاعات کذب است.

علوی از یک طرف میگوید هشتاد درصد حملات به ما از سوی افراد درون نظام و بیست درصد توسط مخالفان است. از طرف دیگر میگوید اگر رهبر از دولت حمایت نکرده بود دولت را بارها زمین زده بودند. خوب؛ این هشتاد درصد مگر به جز همان اعوان و انصار رهبرند!؟

این واقعیت نمادی است از وضعیت دوگانه حکومت ولایی- شبه جمهوری و بازیگری رهبر.

آزادی متهمان شکنجه شده پرونده ترور کارشناسان هسته ای پس از فهمیدن «اشتباه!»: اولا ده‌ها خانواده را به خاک سیاه نشانده‌اید. ثانیا اگر اینها ترور نکرده‌اند، اطلاعات و اطلاعات سپاه جواب بدهند پس چه کسانی کرده‌اند!؟

شمردن نام نهادهای اطلاعاتی حکومت توسط وزیر مدتی طول می‌کشد و اسم بعضی را هم نادرست می گوید!

با این همه دم و دستگاه اطلاعاتی اسناد به صورت کامیونی از کشور خارج می‌شود!

علوی می‌گوید در مدت هفت سال امکانات اطلاعاتی مان ده برابر شده! این یعنی پایه حکومت بر اساس برخورد امنیتی استوار است.

Print Friendly, PDF & Email