وکیل دکتر نجفی قبل از یک کلمه دفاع عزل شد!

وکیل دکتر نجفی قبل از یک کلمه دفاع عزل شد!

ساعت ۳ بامداد است، دوستی از لندن تماس گرفت، می گفت: فشارها کار خود را کرد و نجفی مجبور شد وکیل خود(دکتر علیزاده طباطبایی) را عزل کند!

در جلسه نخست فقط کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد و فرصتی برای دفاع به متهم و وکلای مدافع داده نشد!

از چه چیزی هراس دارند، علیزاده طباطبایی چه می خواست بگوید که ساعاتی قبل از جلسه دوم رسیدگی عزل می شود!

امیدوارم دکتر نجفی و وکلای مدافع، حقایق را بیان کنند! هر چند می دانم که دکتر نجفی دست از جان شسته و از حاشیه بیزار است و حاضر است جانش را فدای امنیت خانواده اش نماید!

شاید دادگاه امروز، آخرین جلسه علنی باشد و اگرنجفی این فرصت را از دست بدهد، چه بسا که در خفا سر او را زیر آب کنند و اسرار خانه پرستوها مکتوم بماند، همانطور که با رفتن او، پرونده شهرداری قالیباف مختومه شد و اعضای شورای شهر جرات پرسش از سرنوشت ۱۲ پرونده را ندارند!

به جایش برای این حقیر که پیگیر این پرونده ها هستم، احضاریه می آید که سپاه پاسداران و برخی سرداران شاکی شده اند!

من تا آخر ایستاده ام و باید به عنوان یک شهروند تهرانی از سرنوشت پرونده اختلاس و فساد سرداران در شهرداری مطلع شوم !

جواب های اعضای شورای شهر قانع کننده نبوده و نیست!
اعضای شورای شهر نه تنها نجفی را تنها گذاشتند، مرا نیز تنها گذاشته و با کمال وقاحت می گویند:”ما به آن ۱۲ پرونده دسترسی نداریم!”

مهدی خزعلی
۹۸/۴/۲۶

Print Friendly, PDF & Email