پس نمره ات بیست !

( درپاسخ به اظهارات مشعشع سخنگوی بیدادگستری)

“تنها بیست مورد نقض حقوق شهروندی در زیر مجموعه قوه قضاییه به اثبات رسیده است.”

پ.ن:حالا چرا گفتیم نمره ات بیسته؟! یعنی با بیست تا غلط چرا نگفتیم نمره ات صفره؟

معروفه میگن به شعبون بی مخ پس از پیروزی کودتای ۲۸ مرداد قرار شد دیپلم افتخاری بدن ، واسه خالی نبودن عریضه!( انجام فورمالیته اداری) قرار شد یه امتحان ازش بگیرن!-: گفتند بنویس « خیار» نوشت چنار! گفتند حالا بخون! خوند « منار» بهش۱۷ دادند؛ شاکی شد :«چرا ۱۷؟ من فقط یه غلط داشتم»

حالا حکایت قوه جورگستری ماست و جناب طوطی سخنگو! فقط بیست تا غلط داشته، پس نمره اش بیسته!قبولی ۱۰۰٪

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email