چو موریانه به جان انقلاب!

یا اسحاق!
«خذ الكتاب بقوة» اعلیحضرت را مگر نشنیدی؟! کار از موریانه گذشته! یه جونور عظیم الجثه پیدا کن واسه ارسال پیام! بیشتر افاقه می‌کند همان موریانه که فرمودید به جان انقلاب (کدام انقلاب؟! همه‌اش رو که صادر کردیم چیزی واسه ما نمونده!) افتاده مدعی است در مبارزه بافساد برادران جهانگیر و فریدون رو به دانشگاه اوین فرستاده؟!بیش از این مصدع نمی‌شوم.
پ.ن: «خذ الكتاب بقوة!» و چه قوه‌ای کارآتر و قوی‌تر از «فساد!» و «مبارزه اعلیحضرت با فساد»؟! سه‌پا، از وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هم موشک را استنباط کرد و هم همون چیزی که شما (امروز ، پس از حبس برادران معزز) فساد و یا موریانه فساداش می‌نامید.
برای فتح قله عالم و تأسیس تمدن عیسلامیرانی هم موریانه لازم است و هم ج. طائب موریانه کش!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email