گستاخی سفیر چین درباره کرونا باید پاسخ داده شود!

علی مطهری:

علی مطهری، نماینده کنونی مجلس ایران در توییتی خواستار برخورد مقامات ایران با سفیر چین در تهران شد. او در توییتی نوشت: “گستاخی سفیر چین درباره کرونا باید پاسخ داده شود.وزارت خارجه باید سفیر چین را احضار کند. متأسفانه نیاز اقتصادی ما به چین باعث شده که درباره ظلم عظیم دولت چین به مسلمانان این کشور نیز سکوت کنیم. قرار نبود مبارزه ما با آمریکا منجر به وابستگی به چین شود.”

چندی پیش سخنگوی وزارت بهداشت ایران از عدم ارائه آمار دقیق توسط چین انتقاد کرده بود اما اظهارات سخنگو با واکنش تند سفیر چین در تهران و حمایت وزارت خارجه ایران از چین رو به رو شد.

بی بی سی فارسی

Print Friendly, PDF & Email