در قوه قضائیه رشوه هایی اخذ شده که بهت آور است

در حاشیه اعدام یک جوان در سحرگاه دوم مهر به جرم “بدعت!!!”:

ما در کشور “دادگستری” نداریم فقط یک قوه غذائیه داریم که ناندانی کمپانی برادران لاریجانی و شرکاء است همین و بس!

به خانواده مقتول و همه وجدان های مجروح جهل و ستم تسلیت می گویم.

بعد التحریر:

ازدانشمند شترمرغ چران دشت ورامین و مسئول حقوق بشر بومیان کانادا و حومه پرسش ای دارم :

آیا انتخاب روز دوم مهر,( هنگامی که رییس منتخب جمهور, باید همه آنچه را که در “دارالاسلام!” می گذرد, برای اهالی دارالکفر! توجیه کند) پیشنهاد داهیانه حضرتعالی به اخوی معزز بوده است؟ زیاده جسارت است.

ایام به کام شترمرغ چرانان اراضی غصبی دشت ورامین باد!

ممالك محروسه فاقد نهاد عدليه(نهاددادگسترى) است ؛ مشروطه خواهان بايد چاره اى بيانديشند براى تفكيك_قوا و مشروط كردن قدرت سلطان اسلامپناه!

رفراندوم قانون اساسى

اگر همچنان تتمه اصلاح طلب مشروطه چى اى در قيدحيات است بايد مشاركت رعايا را در هرگونه استصخابات ، تا قبل از برگزارى رفراندوم قانون اساسى ، تحريم كند

تمجمج بس است.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email