درسوگ شيخ شهيدهمدان! (۲)

آوریل 28, 2019 Moralsociety 0

جامعه اخلاقی درسوگ شيخ شهيد همدان! (فيسبوك نوشت مهرداد فرهمند) نظام جمهوری اسلامی به حکومت روحانیان معروف شده اما روحانیان، خود قربانی این حکومتند. نمونه […]

چهار بی، چارB

آوریل 27, 2019 Moralsociety 0

بيش از يك سال ديگر به انتخابات بعدى آمريكا نمانده و چنانچه ايران خويشتندارى كند و به دام چارB نيفتد ؛ هم ترامپ بازنده انتخابات […]

موعود غایبِ منتظر

آوریل 21, 2019 Moralsociety 0

بهترين ” متن” اى كه در نيمه شعبان امسال به رشته تحرير در آمد از آنِ جناب دكتر رضا بهشتى معز بود كه تقديم مى […]

به جهنم!

آوریل 20, 2019 Moralsociety 0

“به جهنم كه دهان رعيت بسته است و دست حُكام دزد به چپاول و تاراج ، بازِ باز! “به جهنم ، كه سنگ ها را […]