چاه جمکران تعطیل شد!

اکتبر 26, 2020 Moralsociety 0

گویا چاه جمکران را بسته‌اند، بسیار هم خوب، اما چرا اینقدر دیر !من جمکرانی را در کودکی بیاد دارم (آخر دهه چهل) که مسجدی کوچک […]

به این “خودزنی” خاتمه دهید!

اکتبر 9, 2020 Moralsociety 0

احمد زید آبادیآزادی نرگس محمدی در شب اربعین، امیدوارم نشانۀ تغییر در جهت‌گیری سیاست قوۀ قضائیه در مورد پدیده‌ای به نام “زندانیان سیاسی” باشد.پدیدۀ زندانیان […]