آقا تو را به جدت نیا!

آوریل 9, 2020 Moralsociety 0

آیت‌الله امجد: عمامه یعنی چه؟ عمامه یک پارچه است. لباس به انسان هیچ چیز نمیدهد. این لباس، لباس نوکری است. لباس آقایی نیست. عمامه به […]