چرا ما حرف مفت می‌زنیم

ژوئن 25, 2019 Moralsociety 0

ادله غیرمعرفتی این ادله به دو دسته فردی و جمعی تقسیم می‌شوند. اینها عواملی روانی هستند. از میان ادله فردی یکی احساس تنهایی عمیق است. […]