بست نشینی در حرم!

نوامبر 16, 2017 Moralsociety 0

محمد امجد : بست نشينى!” آنهم پس از”تعرب بعدالهجرة!”؟؟؟ نوشداروئى وبعدازمرگ سهراب آمدى.. درممالك محروسه مگر”بست” اى براى “تظلم”مانده كه رعيت بدان پناه برد؟؟؟ خروج […]