همچنان إغراء به جهل !

سپتامبر 23, 2020 Moralsociety 0

آقای موسوی خوئینی ها در بیانیه ای که جهت ارشادعوام والجام خواص صادر کرده است از عام و خاص دعوت نموده تا در استصخابات ۱۴۰۰ […]

علت گرانی گوشت…

فوریه 22, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: يك رأس خلبان مقدس هواپيمائى براى آيت‌الله امجد اس‌ام‌اس فرستاده است: « با رأى دادن به شيخ حسن فريدون برجام/خرجامى و نمايش دادن […]