مفتیان معزول

آگوست 8, 2019 Moralsociety 0

گمان نمی‌کنم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اسلام، این‌چنین سخره عام و خاص شده باشیم؟!کار مفتیان قوم و قم بدانجا کشیده است که اختلاس و […]