حکم شلاق…؟

مارس 5, 2019 Moralsociety 0

محمد امجد: بنده ، نه تنها اعتراضى به اين نسخ حكم شلاق ندارم ؛ بلكه انتظار دارم رهبرنظام ، بالكل احكام شلاق را از قانون […]